કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીની બેઠકમાં મહત્વનો નિર્ણયઃ મે મહિનામાં કોંગ્રેસ અધ્યક્ષપદ માટે ચૂંટણી થશેઃ સૂત્ર, હાલ સોનિયા ગાંધી જ રહેશે કોંગ્રેસના કાર્યકારી અધ્યક્ષ
કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીની બેઠકમાં મહત્વનો નિર્ણયઃ મે મહિનામાં કોંગ્રેસ અધ્યક્ષપદ માટે ચૂંટણી થશેઃ સૂત્ર, હાલ સોનિયા ગાંધી જ રહેશે કોંગ્રેસના કાર્યકારી અધ્યક્ષ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ