ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રભારી રાજીવ સાતવ આવતીકાલથી 5 દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે આવશે.
કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રભારી રાજીવ સાતવ આવતીકાલથી 5 દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે આવશે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ