કોંગ્રેસ નેતા પ્રગતિ આહિરને સસ્પેન્ડ કરવાનો મામલો, પ્રગતિ આહિરે કોગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેને લખ્યો પત્ર, કહ્યું કોંગ્રેસંમાં ઈમાનદારીથી કામ કર્યુ છતા સસ્પેન્સન કેમ?, સિનિસર નેતૃત્વને મારા સસ્પેન્સનની જાણ જ નથી
કોંગ્રેસ નેતા પ્રગતિ આહિરને સસ્પેન્ડ કરવાનો મામલો, પ્રગતિ આહિરે કોગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેને લખ્યો પત્ર, કહ્યું કોંગ્રેસંમાં ઈમાનદારીથી કામ કર્યુ છતા સસ્પેન્સન કેમ?, સિનિસર નેતૃત્વને મારા સસ્પેન્સનની જાણ જ નથી