કોંગ્રેસ ખેડૂતોને ભડકાવી રહી છે, રાહુલ ગાંધીએ CAA દરમિયાન પણ આજ કર્યું હતુંઃ પ્રકાશ જાવડેકર
કોંગ્રેસ ખેડૂતોને ભડકાવી રહી છે, રાહુલ ગાંધીએ CAA દરમિયાન પણ આજ કર્યું હતુંઃ પ્રકાશ જાવડેકર
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ