પરિણામ BJP INC AAP OTH
156 17 5 4
કોંગ્રેસના સહપ્રભારી પાસેથી રોકડા રૂ 75 લાખ પકડાવા મામલે કોંગ્રેસ પ્રભારી રઘુ શર્માનું સૌથી મોટું નિવેદન, કહ્યું પકડાયેલા 75 લાખ કોંગ્રેસના પાર્ટી ફંડના હતા, ભાગી રહેલ વ્યક્તિ કોંગ્રેસ નેતા બી.એમ સંદીપ જ છે, પોલીસના હેરાનગતિના ડરથી અમારા નેતા ભાગ્યા
કોંગ્રેસના સહપ્રભારી પાસેથી રોકડા રૂ 75 લાખ પકડાવા મામલે કોંગ્રેસ પ્રભારી રઘુ શર્માનું સૌથી મોટું નિવેદન, કહ્યું પકડાયેલા 75 લાખ કોંગ્રેસના પાર્ટી ફંડના હતા, ભાગી રહેલ વ્યક્તિ કોંગ્રેસ નેતા બી.એમ સંદીપ જ છે, પોલીસના હેરાનગતિના ડરથી અમારા નેતા ભાગ્યા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ