કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રમુખ અમિત ચાવડાની જીભ લપસી, AAPને કોંગ્રેસની બી ટીમ કહી, બાદમાં ખુલાસો કરતા જણાવ્યું કે, આમ આદમી પાર્ટીને હું ભાજપની બી ટીમ કહી રહ્યો હતો
કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રમુખ અમિત ચાવડાની જીભ લપસી, AAPને કોંગ્રેસની બી ટીમ કહી, બાદમાં ખુલાસો કરતા જણાવ્યું કે, આમ આદમી પાર્ટીને હું ભાજપની બી ટીમ કહી રહ્યો હતો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ