ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
કોંગ્રેસના પીઢ નેતા અને 3 વખત આસામના મુખ્યમંત્રી રહી ચૂકેલા તરૂણ ગોગોઇનું ટૂંકી માંદગી બાદ દેહાવસાન
કોંગ્રેસના પીઢ નેતા અને 3 વખત આસામના મુખ્યમંત્રી રહી ચૂકેલા તરૂણ ગોગોઇનું ટૂંકી માંદગી બાદ દેહાવસાન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ