ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
કેવડિયામાં જંગલ સફારીના ઉદ્ધાટન બાદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પાર્કનું નિરીક્ષણ કર્યું. પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓને નિહાળ્યા.
કેવડિયામાં જંગલ સફારીના ઉદ્ધાટન બાદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પાર્કનું નિરીક્ષણ કર્યું. પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓને નિહાળ્યા.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ