કેરળના મુખ્યમંત્રી પિનરાઈ વિજયન કોરોના પોઝિટિવ, ત્રીજી માર્ચના રોજ કોરોના વેક્સિનનો લીધો હતો પ્રથમ ડોઝ
કેરળના મુખ્યમંત્રી પિનરાઈ વિજયન કોરોના પોઝિટિવ, ત્રીજી માર્ચના રોજ કોરોના વેક્સિનનો લીધો હતો પ્રથમ ડોઝ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ