કેન્દ્ર સરકારે તમામ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલોમાં કોરોના વેક્સિન લગાવવાને આપી મંજૂરી
કેન્દ્ર સરકારે તમામ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલોમાં કોરોના વેક્સિન લગાવવાને આપી મંજૂરી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ