કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ માણસા પહોચ્યા, મૂળ વતન માણસમાં બહુચર માતાના દર્શન કરશે,પહેલા નોરતે બહુચર માતાના મંદિરે કરશે આરતી, દર વર્ષે અમિત શાહ નવરાત્રીમાં આવે છે માણસા
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ માણસા પહોચ્યા, મૂળ વતન માણસમાં બહુચર માતાના દર્શન કરશે,પહેલા નોરતે બહુચર માતાના મંદિરે કરશે આરતી, દર વર્ષે અમિત શાહ નવરાત્રીમાં આવે છે માણસા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
x