કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ બે દિવસીય કર્ણાટકના પ્રવાસે, RAF ફોર્સની નવી બટાલિયન કેમ્પસનો શિલાન્યાસ કરશે,  મંત્રીમંડળના વિસ્તરણ બાદ થયેલા નારાજ ધારાસભ્યો સાથે ચર્ચા કરશે
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ બે દિવસીય કર્ણાટકના પ્રવાસે, RAF ફોર્સની નવી બટાલિયન કેમ્પસનો શિલાન્યાસ કરશે,  મંત્રીમંડળના વિસ્તરણ બાદ થયેલા નારાજ ધારાસભ્યો સાથે ચર્ચા કરશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ