કેન્દ્રમાં રાજ્યમંત્રી અને ભાજપના નેતા મીનાક્ષી લેખીએ 'મવાલી' શબ્દવાળું નિવેદન પાછું ખેંચ્યું, મીનાક્ષી લેખીએ કહ્યું, મારા નિવેદનને જુદી રીતે રજૂ કરાયું
કેન્દ્રમાં રાજ્યમંત્રી અને ભાજપના નેતા મીનાક્ષી લેખીએ 'મવાલી' શબ્દવાળું નિવેદન પાછું ખેંચ્યું, મીનાક્ષી લેખીએ કહ્યું, મારા નિવેદનને જુદી રીતે રજૂ કરાયું
X

Trending

Pegasus Snooping
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ