કેદારનાથ મંદિરથી 5 કિમી દૂર ચૌરાબાડીમાં હિમ સ્ખલન, જાનહાનીના કોઈ અહેવાલ નહીં
કેદારનાથ મંદિરથી 5 કિમી દૂર ચૌરાબાડીમાં હિમ સ્ખલન, જાનહાનીના કોઈ અહેવાલ નહીં
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ