ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
કેંદ્રીય મંત્રી પુરુષોત્તમ રૂપાલાએ કોંગ્રેસને જવાબ આપતા કહ્યું- ગુજરાતમાં ભાઇ-ભાઉં વચ્ચે કોઇ લડાઇ નથી, ભાઇ-ભાઉં અને કાકાના કારણે કોંગ્રેસ હેરાન પરેશાન
કેંદ્રીય મંત્રી પુરુષોત્તમ રૂપાલાએ કોંગ્રેસને જવાબ આપતા કહ્યું- ગુજરાતમાં ભાઇ-ભાઉં વચ્ચે કોઇ લડાઇ નથી, ભાઇ-ભાઉં અને કાકાના કારણે કોંગ્રેસ હેરાન પરેશાન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ