ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
કૃષિ મંત્રી નરેન્દ્ર તોમરે આજે બપોરે 3 વાગ્યે ખેડૂત યૂનિયનની બેઠક બોલાવી
કૃષિ મંત્રી નરેન્દ્ર તોમરે આજે બપોરે 3 વાગ્યે ખેડૂત યૂનિયનની બેઠક બોલાવી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ