કૃષિ મંત્રી નરેન્દ્ર તોમરનું મોટું નિવેદન, કહ્યું સરકાર બધા જ મુદ્દા પર વાતચીત કરવા તૈયાર પણ ખેડૂતો કાયદા પરત લેવા પર અટક્યાં
કૃષિ મંત્રી નરેન્દ્ર તોમરનું મોટું નિવેદન, કહ્યું સરકાર બધા જ મુદ્દા પર વાતચીત કરવા તૈયાર પણ ખેડૂતો કાયદા પરત લેવા પર અટક્યાં
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ