ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
કૃષિ બિલ સામે ખેડૂતોના આંદોલનનો નવમો દિવસઃ સરકાર સાથેની બેઠક નિષ્ફળ, ખેડૂતો તેની માગ પર અડગ, ત્રણેય કૃષિ કાયદા રદ્દ કરવા માંગણી
કૃષિ બિલ સામે ખેડૂતોના આંદોલનનો નવમો દિવસઃ સરકાર સાથેની બેઠક નિષ્ફળ, ખેડૂતો તેની માગ પર અડગ, ત્રણેય કૃષિ કાયદા રદ્દ કરવા માંગણી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ