ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
કૃષિ કાયદા સામે કોંગ્રેસનો વિરોધઃ અમદાવાદમાં ગાંધી આશ્રમ ખાતે બેનર સાથે વિરોધ, દિલ્હીમાં ચાલતા આંદોલનને સમર્થન
કૃષિ કાયદા સામે કોંગ્રેસનો વિરોધઃ અમદાવાદમાં ગાંધી આશ્રમ ખાતે બેનર સાથે વિરોધ, દિલ્હીમાં ચાલતા આંદોલનને સમર્થન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ