ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
કૃષિબીલના વિરોધમાં ખેડૂતોના આંદોલનનો મામલો: કોંગ્રેસે શિયાળું સત્ર બોલાવવા કરી માગ, વિપક્ષ નેતા અધિર રંજન ચૌધરીએ લોકસભાના અધ્યક્ષને પત્ર લખ્યો
કૃષિબીલના વિરોધમાં ખેડૂતોના આંદોલનનો મામલો: કોંગ્રેસે શિયાળું સત્ર બોલાવવા કરી માગ, વિપક્ષ નેતા અધિર રંજન ચૌધરીએ લોકસભાના અધ્યક્ષને પત્ર લખ્યો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ