કાબુલ : નમાઝ બાદ મસ્જિદ નજીક બોમ્બ બ્લાસ્ટ, 4 લોકોના મૃત્યુ, 10 ઈજાગ્રસ્ત
કાબુલ : નમાઝ બાદ મસ્જિદ નજીક બોમ્બ બ્લાસ્ટ, 4 લોકોના મૃત્યુ, 10 ઈજાગ્રસ્ત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ