કલોલમાં DyCM નીતિન પટેલે આપી આડકતરી ચીમકી, કહ્યું હું કોઇને ધમકી આપતો નથી પણ ખોટા માણસોને ચલાવી નહીં લેવાય, પ્રજા-વેપારીઓને જે લોકો કનડે છે તેમને નહીં છોડીએ
કલોલમાં DyCM નીતિન પટેલે આપી આડકતરી ચીમકી, કહ્યું હું કોઇને ધમકી આપતો નથી પણ ખોટા માણસોને ચલાવી નહીં લેવાય, પ્રજા-વેપારીઓને જે લોકો કનડે છે તેમને નહીં છોડીએ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ