કર્ણાટકમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના નવા 28,723 કેસ નોધાયા,સંક્રમણનો દર 12.98% પર પહોંચ્યો
કર્ણાટકમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના નવા 28,723 કેસ નોધાયા,સંક્રમણનો દર 12.98% પર પહોંચ્યો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ