કર્ણાટકના CM બસવરાજ બોમ્મઈ કોરોનાથી સંક્રમિત થયા, દિલ્હી પ્રવાસ રદ કર્યો
કર્ણાટકના CM બસવરાજ બોમ્મઈ કોરોનાથી સંક્રમિત થયા, દિલ્હી પ્રવાસ રદ કર્યો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ