કર્ણાટકઃ TMC સાંસદ શતાબ્દી રૉયે કહ્યું- હું આવતીકાલે દિલ્હી નથી જઇ રહી, TMCમાં જ રહીશ
કર્ણાટકઃ TMC સાંસદ શતાબ્દી રૉયે કહ્યું- હું આવતીકાલે દિલ્હી નથી જઇ રહી, TMCમાં જ રહીશ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ