કરજણ બેઠક પર ભાજપના પ્રચાર સમયે પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર.પાટીલનું નિવેદન, ભાજપમાં કોઇ ખરીદ વેચાણ થતું નથી અને કોંગ્રેસમાંથી હવે ભાજપમાં કોઇને નહીં લેવાય
કરજણ બેઠક પર ભાજપના પ્રચાર સમયે પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર.પાટીલનું નિવેદન, ભાજપમાં કોઇ ખરીદ વેચાણ થતું નથી અને કોંગ્રેસમાંથી હવે ભાજપમાં કોઇને નહીં લેવાય
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
x