ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
કફર્યૂને કારણે અમદાવાદ શહેરની હવાની ગુણવત્તામાં સુધારો શહેરનો એર ક્વોલિટી ઈન્ડેક્સ સુધર્યો
કફર્યૂને કારણે અમદાવાદ શહેરની હવાની ગુણવત્તામાં સુધારો શહેરનો એર ક્વોલિટી ઈન્ડેક્સ સુધર્યો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ