કચ્છમાં 3.7ની તીવ્રતાનો આંચકો અનુભવાયો, કેન્દ્રબિંદુ રાપરથી 20 કિલોમીટર દૂર નોંધાયું
કચ્છમાં 3.7ની તીવ્રતાનો આંચકો અનુભવાયો, કેન્દ્રબિંદુ રાપરથી 20 કિલોમીટર દૂર નોંધાયું
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ