કચ્છની પાણીની સમસ્યાને લઇને CM ભૂપેન્દ્ર પટેલનો મહત્વનો નિર્ણય, કચ્છની દૂધઈ પેટા શાખા નહેરનું વધુ 45 કિ.મી. વિસ્તરણ 1550 કરોડના ખર્ચે હાથ ધરવામાં આવશે
કચ્છની પાણીની સમસ્યાને લઇને CM ભૂપેન્દ્ર પટેલનો મહત્વનો નિર્ણય, કચ્છની દૂધઈ પેટા શાખા નહેરનું વધુ 45 કિ.મી. વિસ્તરણ 1550 કરોડના ખર્ચે હાથ ધરવામાં આવશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ