ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
ઓવૈસીનો યોગી પર પલટવાર, કહ્યું તેમની પેઢીઓ ખતમ થઈ જશે પરંતુ હૈદરાબાદનું નામ નહીં બદલાય
ઓવૈસીનો યોગી પર પલટવાર, કહ્યું તેમની પેઢીઓ ખતમ થઈ જશે પરંતુ હૈદરાબાદનું નામ નહીં બદલાય
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ