ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
ઓલ ઇન્ડિયા પ્રિસાઈડિંગ કોન્ફરસમાં દલ બદલ કાયદા મુદ્દે લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાનું નિવેદન, દલ બદલ કાયદો એવો બને જેથી લોકતંત્રની વ્યવસ્થા જળવાઇ રહે
ઓલ ઇન્ડિયા પ્રિસાઈડિંગ કોન્ફરસમાં દલ બદલ કાયદા મુદ્દે લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાનું નિવેદન, દલ બદલ કાયદો એવો બને જેથી લોકતંત્રની વ્યવસ્થા જળવાઇ રહે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ