ઓક્સિજનના અભાવે કોઇના મૃત્યુ નહીં થયાના નિવેદન મામલે કેન્દ્રિય સ્વાસ્થ મંત્રી મનસુખ માડવિયા વિરૂદ્વ અરજી, મુફ્ફરપુરની CJM કોર્ટમાં દાખલ થઇ અરજી, આગામી 28 જુલાઇએ હાથ ધરાશે સુનાવણી, રાજ્ય સ્વાસ્થ મંત્રી ભારતી પ્રવીણ વિરૂદ્વ પણ થઇ અરજી
ઓક્સિજનના અભાવે કોઇના મૃત્યુ નહીં થયાના નિવેદન મામલે કેન્દ્રિય સ્વાસ્થ મંત્રી મનસુખ માડવિયા વિરૂદ્વ અરજી, મુફ્ફરપુરની CJM કોર્ટમાં દાખલ થઇ અરજી, આગામી 28 જુલાઇએ હાથ ધરાશે સુનાવણી, રાજ્ય સ્વાસ્થ મંત્રી ભારતી પ્રવીણ વિરૂદ્વ પણ થઇ અરજી
X

Trending

Pegasus Snooping
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ