એર ઇન્ડિયાએ કોરોનાથી મૃત્યુ પામેલા કર્મચારીઓના પરિવારજનોને 10-10 લાખની આપી સહાય, 56 કર્મીઓએ મહામારી દરમિયાન ગુમાવ્યા હતા જીવ
એર ઇન્ડિયાએ કોરોનાથી મૃત્યુ પામેલા કર્મચારીઓના પરિવારજનોને 10-10 લાખની આપી સહાય, 56 કર્મીઓએ મહામારી દરમિયાન ગુમાવ્યા હતા જીવ
X

Trending

Pegasus Snooping
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ