એક્ટર અને સાંસદ સની દેઓલ કોરોના પોઝિટિવ, એક મહિનાથી મનાલીમાં હતા
એક્ટર અને સાંસદ સની દેઓલ કોરોના પોઝિટિવ, એક મહિનાથી મનાલીમાં હતા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ