પરિણામ BJP INC AAP OTH
156 17 5 4
એક્ટર અક્ષય કુમારનો રિચા ચડ્ઢા પર પ્રહાર- સેના પ્રત્યે આપણી કૃતજ્ઞતા ક્યારેય પણ ઓછી ન થવી જોઈએ
એક્ટર અક્ષય કુમારનો રિચા ચડ્ઢા પર પ્રહાર- સેના પ્રત્યે આપણી કૃતજ્ઞતા ક્યારેય પણ ઓછી ન થવી જોઈએ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ