ઉર્દૂ શાયર મુનવ્વર રાણાની તબિયત નાજુક, વેન્ટિલેટર પર અપાઈ રહી છે સારવાર
ઉર્દૂ શાયર મુનવ્વર રાણાની તબિયત નાજુક, વેન્ટિલેટર પર અપાઈ રહી છે સારવાર
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ