ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટે મતદાન શરૂ, આજે જ મતગણતરી બાદ આવશે પરિણામ
ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટે મતદાન શરૂ, આજે જ મતગણતરી બાદ આવશે પરિણામ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ