ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
ઉદય શિવાનંદ કોવિડ હોસ્પિટલમાં લાગેલી આગ મામલે રાજકોટ પોલીસે કહ્યું- 4 દર્દીઓના દાઝી જવાથી, 1 વ્યક્તિનું ગુંગણામણથી મોત થયું, 30 સેકન્ડમાં આગ લાગી હતી, 304-Aનો ગુનો દાખલ કર્યો, ઇમરજન્સી એક્ઝિટ હતું પણ આડશ હતી.
ઉદય શિવાનંદ કોવિડ હોસ્પિટલમાં લાગેલી આગ મામલે રાજકોટ પોલીસે કહ્યું- 4 દર્દીઓના દાઝી જવાથી, 1 વ્યક્તિનું ગુંગણામણથી મોત થયું, 30 સેકન્ડમાં આગ લાગી હતી, 304-Aનો ગુનો દાખલ કર્યો, ઇમરજન્સી એક્ઝિટ હતું પણ આડશ હતી.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ