ઉત્તર પ્રદેશમાં જેને પોતાની સંપત્તિ જપ્ત કરાવવી હોય તે ખોટું કામ કરે : CM યોગીનો સ્પષ્ટ સંદેશ
ઉત્તર પ્રદેશમાં જેને પોતાની સંપત્તિ જપ્ત કરાવવી હોય તે ખોટું કામ કરે : CM યોગીનો સ્પષ્ટ સંદેશ
X

Trending

Pegasus Snooping
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ