ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
ઉત્તર પ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી કેશવ પ્રસાદ મૌર્યનું નિવેદન : ખેડૂતોનું આંદોલન એ મોદી સરકાર વિરુદ્ધ કોંગ્રેસનું ષડ્યંત્ર, કોંગ્રેસ તો જન્મથી જ ખેડૂત અને જન વિરોધી પાર્ટી છે
ઉત્તર પ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી કેશવ પ્રસાદ મૌર્યનું નિવેદન : ખેડૂતોનું આંદોલન એ મોદી સરકાર વિરુદ્ધ કોંગ્રેસનું ષડ્યંત્ર, કોંગ્રેસ તો જન્મથી જ ખેડૂત અને જન વિરોધી પાર્ટી છે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ