ઉત્તરાખંડ : કુંભ મેળામાં ભારે ધસારાને જોતાં હરિદ્વારની બધી જ શાળાઓને 9થી 15 એપ્રિલ સુધી બંધ કરવાના આદેશ
ઉત્તરાખંડ : કુંભ મેળામાં ભારે ધસારાને જોતાં હરિદ્વારની બધી જ શાળાઓને 9થી 15 એપ્રિલ સુધી બંધ કરવાના આદેશ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ