ઉત્તરાખંડના રાજકારણમાં ગરમાવા પર સંસદ ભવનમાં બેઠક, અમિત શાહને મળ્યા ભાજપ અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા
ઉત્તરાખંડના રાજકારણમાં ગરમાવા પર સંસદ ભવનમાં બેઠક, અમિત શાહને મળ્યા ભાજપ અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ