ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી ત્રિવેન્દ્ર સિંહ રાવત દેહરાદૂનથી દિલ્હી જવા રવાના, મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય અનુસાર તે દિલ્હીમાં ભાજપ નેતાઓ સાથે કરશે મુલાકાત
ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી ત્રિવેન્દ્ર સિંહ રાવત દેહરાદૂનથી દિલ્હી જવા રવાના, મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય અનુસાર તે દિલ્હીમાં ભાજપ નેતાઓ સાથે કરશે મુલાકાત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ