ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
ઉત્તરપ્રદેશમાં 6 મહિના માટે એસ્મા લાગુ કરવામાં આવ્યો, સરકારી કર્મચારી નહીં જઇ શકે હડતાળ પર
ઉત્તરપ્રદેશમાં 6 મહિના માટે એસ્મા લાગુ કરવામાં આવ્યો, સરકારી કર્મચારી નહીં જઇ શકે હડતાળ પર
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ