ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
ઉત્તરપ્રદેશઃ 7 ડિસેમ્બરે સમાજવાદી પાર્ટી ખેડૂતોના સમર્થનમાં યાત્રા કરશે
ઉત્તરપ્રદેશઃ 7 ડિસેમ્બરે સમાજવાદી પાર્ટી ખેડૂતોના સમર્થનમાં યાત્રા કરશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ