ઇન્ડોનેશિયા ભૂકંપ અપડેટઃ ભૂકંપથી ઘરો અને બિલ્ડિંગો થઇ ક્ષતિગ્રસ્ત, અત્યાર સુધીમાં 42 લોકોના મોત
ઇન્ડોનેશિયા ભૂકંપ અપડેટઃ ભૂકંપથી ઘરો અને બિલ્ડિંગો થઇ ક્ષતિગ્રસ્ત, અત્યાર સુધીમાં 42 લોકોના મોત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ