આસામ અને મિઝોરમના મુખ્યમંત્રી વચ્ચે યોજાઈ દિલ્હીમાં બેઠક, બેઠક બાદ બોલ્યા આસામના CM હિમંતા બિશ્વા સરમાએ કહ્યું- આ માત્ર એક ઔપચારિક બેઠક હતી, ગૃહ મંત્રી શાહ સાથે કરીશું મુલાકાત
આસામ અને મિઝોરમના મુખ્યમંત્રી વચ્ચે યોજાઈ દિલ્હીમાં બેઠક, બેઠક બાદ બોલ્યા આસામના CM હિમંતા બિશ્વા સરમાએ કહ્યું- આ માત્ર એક ઔપચારિક બેઠક હતી, ગૃહ મંત્રી શાહ સાથે કરીશું મુલાકાત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ