આસામમાં ૯૨ સીટો પર લડશે ભાજપ, આસામ ગણ પરિષદ ૨૬ અને યુનાઈટેડ પીપલ્સ પાર્ટી ૮ સીટો પર ઉતારશે ઉમેદવાર : સૂત્રો
આસામમાં ૯૨ સીટો પર લડશે ભાજપ, આસામ ગણ પરિષદ ૨૬ અને યુનાઈટેડ પીપલ્સ પાર્ટી ૮ સીટો પર ઉતારશે ઉમેદવાર : સૂત્રો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ