આસામમાં અમિત શાહે કહ્યું- રાજ્યમાં ઘુષણખોરો કોંગ્રેસ બદરૂદ્દીન અઝમલના વોટબેંક, ભાજપ રોક લગાવશે.
આસામમાં અમિત શાહે કહ્યું- રાજ્યમાં ઘુષણખોરો કોંગ્રેસ બદરૂદ્દીન અઝમલના વોટબેંક, ભાજપ રોક લગાવશે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ