આસામમાં અમિત શાહનું મોટું નિવેદન, કહ્યું- 70 વર્ષમાં જે વિકાસ નથી થયો તે છેલ્લા 5 વર્ષમાં થયો છે
આસામમાં અમિત શાહનું મોટું નિવેદન, કહ્યું- 70 વર્ષમાં જે વિકાસ નથી થયો તે છેલ્લા 5 વર્ષમાં થયો છે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ